Regulamin gabinetu masażu CIAO Terapia Ciała i Umysłu

Zakup usługi w gabinecie CIAO terapia ciała i umysłu jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Zasady korzystania z gabinetu masażu

Gabinet oferuje: masaż leczniczy, shiatsu body, shiatsu facelift, masaż relaksacyjny relax&therapy oraz zajęcia indywidualne z rolowania i warsztaty z rolowania. 1. Rezerwacji terminu na masaż oraz zajęcia indywidualne z rolowania można dokonać:
 • przez stronę internetową www.ciaoterapia.pl
 • telefonicznie lub przez SMS: 535 52 52 58 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-20:00
 • mailowo: anna@ciaoterapia.pl

W celu umówienia wizyty drogą mailową bądź przez SMS należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu, rodzaj zabiegu oraz preferencje godzinowe ( 12:00-15:00, 16:00-17:00, 18:00-19:00) Podane dane zbierane są jedynie w celu umówienia wizyty na zabieg masażu.

2. Przed zabiegiem należy:
 • Zapoznać się z przeciwwskazaniami do wybranego zabiegu. Informacje te znajdują się pod opisem każdego zabiegu www.ciaoterapia.pl/#oferta
 • Należy poinformować masażystę o stanie zdrowia oraz wypełnić Kartę Zdrowia
3. Jak przygotować się do pierwszej wizyty:
 • Na zabieg należy przyjść punktualnie, ale nie wcześniej niż 5 min przed umówioną godziną.
 • Należy ubrać odpowiedni strój – informacje te znajdują się pod opisem każdego zabiegu www.ciaoterapia.pl/#oferta
 • W gabinecie można skorzystać z prysznica, przed i po zabiegu
4. Odwołanie wizyty

Zapisanie się na zabieg wiąże się z rezerwacją gabinetu na określony czas. W razie rezygnacji należy niezwłocznie poinformować o odwołaniu wizyty.

 • Klient zobowiązuje się odwołać wizytę nie później niż 24 godziny przed jej terminem. W przeciwnym razie poniesie koszt rezerwacji sali w wysokości 50 % planowanego zabiegu. Płatności można dokonać w gabinecie przy kolejnej wizycie lub wpłacając kwotę na konto: Anna Pomykała. Terapia Ciała i Umysłu Bank Millenium 39 1160 2202 0000 0003 4421 3429
 • Wszelkie zmiany zgłaszane w dniu zabiegu należy przekazać telefonicznie lub przez SMS pod numerem 535 52 52 58 - niezależnie od formy zapisania się na zabieg.
 • W przypadku spóźnienia, zabieg może być skrócony o czas spóźnienia.
5. Odwołanie wizyty przez CIAO terapia ciała i umysłu

Nastąpi tak szybko jak to możliwe. Zostanie zaproponowany najbliższy wolny termin.

6. Forma płatności
 • w gabinecie, po zabiegu- można dokonać płatności gotówką lub kartą płatniczą
 • Przelewem – można opłacić umówiony wcześniej zabieg przelewem bankowym i przesłać potwierdzenie transakcji na maila
7. Cennik usług

Aktualny cennik usług znajduje się na stronie internetowej www.ciaoterapia.pl/#cennik

Aktualne promocje można znaleźć na stronie www.facebook.com/ciaoterapia/

8. W ramach oferty gabinetu dostępne się karnety na wybrane usługi.
 • Aktualne ceny karnetów znajdują się na stronie www.ciaoterapia.pl/#cennik
 • Płatność za karnet: z góry za całość lub w dwóch ratach (w trakcie pierwszej i drugiej wizyty)
 • Karnet jest imienny i obowiązuje na jedną osobę
9. Rodzaje karnetów
 • Karnet na masaż leczniczy - upoważnia do skorzystania z 4 godzinnych masaży leczniczych. Jest ważny 4 tygodnie od momentu wykorzystania pierwszego masażu. Po 4 tygodniach karnet traci swoją ważność. Tym samym wszystkie masaże, które nie zostały wykorzystane przepadają.
 • Karnet na masaż relaksacyjny - upoważnia do skorzystania z 3 wybranych masaży relaksacyjnych. Jest ważny 5 tygodni od momentu wykorzystania pierwszego masażu. W ramach karnetu można wybrać następujące masaże: siatsu body, shiatsu facelift, masaż relaks&therapy. Karnet jest dostępny w opcji 60min lub 90 min. Po 5 tygodniach karnet traci swoją ważność. Tym samym wszystkie masaże, które nie zostały wykorzystane przepadają.
 • Karnet na indywidualne lekcje rolowania - Karnet upoważnia do skorzystania z 4 godzinnych lekcji rolowania. Jest ważny 4 tygodnie od momentu wykorzystania pierwszej lekcji. Po 4 tygodniach karnet traci swoją ważność. Tym samym wszystkie lekcje, które nie zostały wykorzystane przepadają.
10. W ramach oferty gabinetu dostępne się Bony Upominkowe

Każdy masaż oraz zajęcia można zakupić w formie bonu upominkowego i wręczyć jako prezent. Można wybrać pojedynczy zabieg, pakiet masaży lub stworzyć własną kompozycję.

 • Zakup bonu upominkowego jest możliwy w gabinecie po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny odbioru bonu. Termin należy ustalić telefonicznie lub przez formularz kontaktowy www.ciaoterapia.pl/#kontakt
 • Bon Upominkowy jest ważny 3 miesiące. Na każdym bonie znajduje się data ważności. Po tym terminie bon traci swoją ważność i nie może zostać zrealizowany.
 • Zasady realizacji bonów - należy umówić się na wizytę w wygodny dla siebie sposób, najpóźniej 2 tygodnie przed końcem ważności bonu. W przypadku, gdy nie ma wolnych terminów, a data ważności bonu jest krótsza niż dwa tygodnie, bon nie może zostać zrealizowany i tym samym przepada.
 • W przypadku braku odwołania wizyty (umówionej w ramach bonu) 24 godziny przed jej terminem obowiązują zasady takie jak przy odwoływaniu wizyt. Oznacza to, że ponowne umówienie się na masaż w ramach bonu możliwe jest po opłaceniu kosztów rezerwacji sali.

Karta Zdrowia

Przed każdym zabiegiem klient proszony jest o wypełnienie Karty Zdrowia.

Karta Zdrowia to formularz z pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu zdrowia klienta. Jest to niezbędne, aby prawidłowo dobrać zabieg do potrzeb klienta. Dane o aktualnym stanie zdrowia zbierane są jedynie na potrzeby dopasowania odpowiedniego, bezpiecznego zabiegu do potrzeb klienta. Podane przez klienta informacje nie są wykorzystywane w żadnym innym celu, w szczególności nie są wykorzystywane w celach marketingowych oraz nie są przekazywane osobom trzecim.

Przed zabiegiem należy podać dane dot.:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe - nr telefonu i adres e-mail
 • Aktualny stan zdrowia – w tym przyczynę zgłoszenia się na zabieg
 • Historie zdrowia (przebyte urazy, choroby)

Administratorem danych zbieranych w Karcie Zdrowia jest Anna Pomykała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Pomykała Terapia Ciała i Umysłu z siedzibą przy ul. Dubois 8 / 102, 00-188 Warszawa, NIP 5252349578, REGON 362727836.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy o świadczenie usługi masażu pomiędzy Anna Pomykała Terapia Ciała i Umysłu a klientem.

Regulamin warsztatów

W ramach usług gabinetu można skorzystać z warsztatów z rolowania. Zajęcia organizowane są dla grup maksymalnie 5-osobowych w gabinecie CIAO terapia ciała i umysłu na ul. Dubois 8/102 w Warszawie. Aktualne informacje o terminach warsztatów można znaleźć pod adresem: www.facebook.com/ciaoterapia/

1. Zapisy
 • Zapisy na warsztat odbywają się drogą mailową: anna@ciaoterapia.pl. Należy podać imię i nazwisko, nr telefonu, datę oraz godzinę warsztatu.
 • Po otrzymaniu odpowiedzi z informacją o wolnych miejscach zostaną przesłane dalsze kroki, jak dokonać rezerwacji.

Administratorem danych zbieranych podczas zapisów na warsztaty jest Anna Pomykała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Pomykała Terapia Ciała i Umysłu z siedzibą przy ul. Dubois 8 / 102, 00-188 Warszawa, NIP 5252349578, REGON 362727836.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy na udział w warsztatach. Podane podczas zapisów dane nie są przekazywane osobom trzecim.

2. Jak przygotować się do warsztatu

Organizator zapewnia cały sprzęt potrzebny do przeprowadzenia warsztatów

 • Uczestnik powinien zadbać o odpowiedzi strój sportowy, który nie krępuje ruchów
 • Należy przyjść 10min przed rozpoczęciem warsztatów. Warsztat rozpoczyna się punktualnie.
 • Przed warsztatem uczestnik powinien poinformować prowadzącego o stanie zdrowia oraz zapoznać się z przeciwwskazaniami do udziału w zajęciach.
3. Forma płatności za warsztat
 • Koszt warsztatu wynosi 120 zł
 • Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata pełnej kwoty za warsztat na rachunek bankowy: Anna Pomykała. Terapia Ciała i Umysłu Bank Millenium 39 1160 2202 0000 0003 4421 3429
3. Rezygnacja z warsztatu
 • Rezygnacja z warsztatu 7 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot wpłaconej kwoty. Po tym terminie wpłata jest bezzwrotna.
 • Możliwe jest znalezienie – we własnym zakresie przez uczestnika rezygnującego z warsztatu – osoby na zastępstwo. Należy przesłać dane nowego uczestnika: imię nazwisko, maila, nr telefonu
4. Odwołanie warsztatu przez organizatora nastąpi tak szybko jak to możliwe.

Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o odwołaniu warsztatów. Zostanie zaproponowany nowy termin lub zwrot pieniędzy.

Ważne:

Przed podjęciem decyzji o zapisaniu się na zabieg klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.